PEDIGASTRO S.R.O.

Povinné očkování dětí

Očkování dětí je ze zákona povinné a rodiče by to měli respektovat. Pro všechny děti je povinné očkování hexavakcínou, která pokrývá záškrt, tetanus, černý kašel, dětskou obrnu, žloutenku typu B a onemocnění vyvolaná bakterií Haemophilus influenzae typu B. Další povinná vakcína chrání před spalničkami, zarděnkami a příušnicemi. Vyjímku z povinnosti očkování mají pouze děti s prokázanou imunitou proti dané infekci nebo se stavem, který brání podání očkovací látky. Na povinnosti podrobit se povinnému očkování nemůže nic změnit ani preference homeopatické léčby nebo nedůvěra rodičů v systém očkování. Problematika očkování děti je velice rozsáhlá a často diskutovaným tématem především mezi rodiči. V rámci péče o děti a dorost je očkování jednou z nejdůležitějších součástí prevence infekčních nemocí. Dnes se rodiče nemusí obávat některých onemocnění, která by postihly jejich děti a které dříve znamenaly ohrožení života nebo i smrt dítěte. A přesto se setkáváme s názory, že vakcinace je zbytečná a že ohrožuje zdraví dětí. Chceme uklidnit rodiče, aby neměli strach z očkování svých dětí, protože díky očkování se výskyt celé řady infekčních onemocnění snížil. V poslední době bývá mediálně zveličována závažnost nežádoucích účinků po podání očkovacích látek. Je třeba si ale uvědomit, že kvůli stále se zvyšující migraci obyvatel jsou občané a především děti vystaveny nebezpečí nákaz. A právě proto, že je v České republice vysoká proočkovanost, je nebezpeční nákaz minimální. Každá očkovací látka kromě toho, že vytváří imunitu, může někdy vyvolat i vedlejší reakce. Není ale třeba se těchto reakcí obávat, neboť po dvou až třech dnech vymizí.

 Přibližně ve dvou až třech letech je vhodné děti připravovat na očkování. Základem je, aby se dítě netraumatizovalo, ale naopak je třeba posílit jeho sebevědomí a odvahu. Mělo by se motivovat třeba tím, že jako očkované bude moci provádět některé aktivity, které by pro něj jinak byly nebezpečné a názorně mu například na hračce předvést, jak bude očkování probíhat. Je třeba, aby dítě mělo dostatek času si zvyknout na to, že půjde na injekci. Pokud je dítě dobře od rodičů informované, je klidné, nepláče a nebrání se podání vakcíny. Očkování provádíme vždy za přítomnosti rodičů. Místem aplikace je u kojenců zpravidla stehenní sval, u starších dětí ramenní sval nebo hyždě.