PEDIGASTRO S.R.O.

Ceník

U nás registrovaní pojištěnci jsou ošetřeni bezplatně – s vyjímkou výkonů nehrazených pojišťovnou (viz. tabulka).

Na odbornost 002 (praktické lékařství pro děti a dorost) máme uzavřenu smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami.

Administrativní výkony

Potvrzení o zdravotním stavu (MŠ, škola v přírodě, sport)…………………. 100,-Kč

Přihláška na učební obor, střední školu, vysokou školu …………………. 100,-Kč

Výpis formuláře pro úrazové pojištění…………………. 200,-Kč

Zdravotní průkaz na dobu určitou …………………. 150,-Kč

Zdravotní průkaz na dobu neurčitou …………………. 250,-Kč

Výpis z karty na žádost pacienta …………………. 150,-Kč

Potvrzení o zdravotním stavu pro řidičský průkaz …………………. 300,-Kč

Vstupní prohlídka do zaměstnání …………………. 300,-Kč

Potvrzení o zdravotním stavu pro soud …………………. 300,-Kč

Potvrzení pro studentskou brigádu …………………. 150,-Kč

Potvrzení pro zahraniční brigádu …………………. 300,-Kč

Vystavení omluvenky na vlastní žádost (bez ŽK nebo OL) …………………. 50,-Kč

Ošetření mimi ordinační dobu nebo mimo pořadí …………………. 500,-Kč

Výkony nehrazené pojišťovnou

Aplikace očkovací látky nehrazené pojišťovnou …………………. 120,- Kč

Vyhodnocení jídelníčku u u nás neregistrovaných pacientů …………………. 700,-Kč

Vyšetření dětským gastroenterologem u u nás neregistrovaných pacientů …………………. 700,-Kč

Kontrolní vyšetření dětským gastroenterologem u u nás neregistrovaných pacientů …………………. 500,-Kč

Nutriční poradenství u u nás neregistrovaných pacientů …………………. 700,-Kč

Nastřelení náušnic (včetně 2 náušnic) …………………. 650,-Kč

Nastřelení náušniček až po prvním očkování proti tetanu (po 3. měsíci věku) po předchozí domluvě.

Nepojištění pacienti – ceník výkonů

Cílené vyšetření pediatrem – dítě do 6-ti let …………………. 700,- Kč

Cílené vyšetření pediatrem – dítě nad 6 let …………………. 500,- Kč

Kontrolní vyšetření pediatrem – dítě do 6-ti let …………………. 500,- Kč

Kontrolní vyšetření pediatrem – dítě nad 6 let …………………. 350,- Kč

Příplatek za vyšetření ve vyžádané návštěvní službě …………………. 200,- Kč

Cílené vyšetření pediatrem v cizím jazyce (angl., něm.) …………………. 1000,- Kč

Kontrolní vyšetření pediatrem v cizím jazyce (angl., něm.) …………………. 600,- Kč